{SKYSCRAPPER}
Menü
Kurlar
USD: 0.00000 YTL
EUR: 0.00000 YTL

* 26 Mart 2019, Salı 11:54 tarihindeki Merkez Bankası Satış bilgileridir.
Şu anda toplam 2429 kategoride 6043 firma listelenmektedir.
Hızlı Arama
 

Kullanıcı Sözleşmesi

TEDARİK.COM ÜYE VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Ä°deaTeknik Bilişim, Ä°letişim,Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.  tarafından www.tedarik.com websitesi üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek ve ilan yayınlatmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal bazda kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1. TANIMLAR:

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Tedarik.com: İdeaTeknik Bilişim, İletişim, Tanıtım ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.

Web sitesi : www.tedarik.com ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Kullanıcı : WEBSİTElerden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, ŞİRKET’çe üyelikleri onaylanarak WEBSİTE’ye üyeliği kabul edilen bireysel veya kurumsal tüm üyelerdir. Sadece ziyaret amacıyla WEBSİTESİNE giriş yapanlardan bu tanım kapsamında değildir.

Tedarikçi Üye: Firmasını, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtım satın almacıların taleplerini karşılamak üzere teklif veren, satın almacıların taleplerini öğrenebilmek amacıyla siteyi kullanmak üzere para vererek sisteme üye olan kullanıcılar diye tanımlanabilir.

Satın almacı üye: Tedarik.com’un mesajlaşma, teklif isteme, satın alma ilanı verme gibi özelliklerinden faydalanmak üzere tedarik.com’a bilgilerini vererek üye olan kullanıcılar, diyebiliriz.

Site: www.tedarik.com isimli alan adından Tedarik.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Site" içerisinde "kullanıcılar"ın işbu sözleşme içerİsinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Tedarik.com" tarafından ortaya konulan uygulamalar. "Tedarik.com", "site" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "kullanıcı"ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Tedarik.com" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "kullanıcılar"ın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Tedarik.com" tarafından ilgili "hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından "kullanıcı"lara duyurulur.

2. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları

a) Üyelik "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Tedarik.com" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) Her bir KULLANICI kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, “tedarik.com”un diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.

c) "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve "Tedarik.com" tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi "Tedarik.com" tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

3. WEBSİTESİNİN KULLANIM ŞARTLARI

a) Web Sitesi, KULLANICI’ların mallarını/ürünlerini/hizmetlerini arz ettikleri ve/veya arz edilen mallara/ürünlere/hizmetlere teklif vermek suretiyle biraraya geldikleri sanal buluşma ortamı olup herhangi bir başka sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. Tedarik.com’un sıfatı web sayfası işleticisi olmakla sınırlı olup bu sanal buluşma ortamından faydalanma imkan ve şartlarını bu sıfatla KULLANICI’larına sağlar. Tedarik.com’un işlettiği websitesi üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) "KULLANICI"lar, üyelik prosedürlerini yerine getirme, "WEBSİTESİ" hizmetlerinden faydalanma ve "website"deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "WEBSİTE"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder. Tedarik.com, WEBSİTE’de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın sadece WEBSİTE’de duyurmak sureti ile değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

c) "Tedarik.com"un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "websitesi"ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda "site" üzerinde işlem yapabilirler. " KULLANICI"ların, "WEBSİTESİ" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "kullanıcı", "Tedarik.com" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "WEBSİTESİ" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Tedarik.com" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "KULLANICI"ların işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "WEBSİTESİ" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Tedarik.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

d) KULLANICI vereceği bilgilere ilişkin olarak hukuki mevzuata uygun hareket edeceğini, bilhassa Tüketicinin Korunması ve Reklam Hukukundan çerçevesinde doğan yükümlülükler başta olmak üzere bu konudaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.  Tedarik.com hukuki mevzuata uymadığını tespit ettiği bilgi, teklif veya ilanı yayınlamaktan imtina edebilir. Bu yola başvurmamış olsa dahi içeriklerden kaynaklanan zararlardan dolayı tedarik.com’un KULLANICI’ya rücu etme hakkı saklıdır.

e) "KULLANICI"ların, "Tedarik.com" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "KULLANICI"ların sorumluluğundadır. "KULLANICI"ların, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "Tedarik.com"'un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f) “KULLANICI” tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Tedarik.com", "KULLANICI"lar tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. WEBSİTESİNDE "KULLANICILAR" da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından WEBSİTESİNE sağlanan hizmetlerden ve burada yayınlanan içeriklerden dolayı "Tedarik.com"'un, "Tedarik.com" çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle Tedarik.com’un websitesi üzerinden verilen teklifler, bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

g) “KULLANICI”, WEBSÄ°TE’de belirtilen yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti satışa arzedemeyeceği ve teklife konu yapamayacağı gibi WEBSÄ°TESÄ° aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım,  postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde tedarikçi veya satın almacı olarak gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler tedarik.com tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikte ihracına karar verilen KULLANICI’nın bakiye üyelik ücreti iade edilmez.  Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir, herhangi bir sebeple tedarik.com’un bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.

h) Satılan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, satım sözleşmesinin akdi, malın teslimatı ve satım sözleşmesinden doğan tüm vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde KULLANICI’lar sorumludur. Bu hususta tedarik.com muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.
Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan KULLANICI,  teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı satıcı KULLANICI’ya yöneltecektir.

i) Tedarik.com, dilediği zaman KULLANICI’nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

j) Sözleşmeye aykırılık hallerinde tedarik.com’un maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır.
İşbu sözleşme WEBSİTE’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme WEBSİTE’de yapılan faaliyetin tedarik.com tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Tedarik.com işini, ticari ortaklığını ve WEBSİTE alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

k) KULLANICI, malını/ürününü/hizmetini satışa arz ederken, teklif verirken, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında  işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, fatura, irsaliye, irsaliyeli faturayı ürün/mal ile birlikte alıcıya teslimi zorunlu garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgeleri de eksiksiz olarak teslim etmeyi, aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, ŞİRKET’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını ve ŞİRKET’in üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücû edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) "KULLANICI", "Tedarik.com"un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

m) "KULLANICI"lar, "Tedarik.com"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4. Satınalmacı KULLANICI Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

a) Satınalmacı KULLANICI’lar Tedarik.com sistemi içinde istedikleri bir veya birden fazla Tedarikçi üyeden teklif isteyebilirler. Herhangi bir tedarikçi üye belirlemeden istedikleri ürün ve özelliklerini sisteme girerek “tedarikçi KULLANICI” lerin gelip bu ürünlerle ilgili teklif vermesini bekleyebilirler.

b) Satınalmacı KULLANICI’lar kendilerine gelen tekliflere cevap verip vermemekte, değerlendirip değerlendirememekte özgürdürler.Ancak, Tedarik.com kendilerine gelen tekliflerle ilgili hiçbir işlem yapmayan “satınalmacı KULLANICI”ları uyarma, gerekli gördüğü hallerde üyeliğini dondurma veya silme hakkını saklı tutar.

c) Satınalmacı KULLANICI’nın 6 aydan fazla süreyle herhangi bir işlemde bulunmaması, tekliflere cevap vermemesi veya siteye giriş yapmaması durumunda site üyeliği 6 ay süreyle askıya alınır ve bu 6 ayın sonuna kadar üyeliğini aktive etmemesi halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.

5. Tedarikçilerin Hak ve Yükümlülükleri

a) "Tedarikçi KULLANICILAR" sitede satıma arz ettiği ürünün/ürünlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve ürünün/ürünlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. " Tedarikçi “KULLANICILAR" teklife konu ettikleri ürünün/ürünlerin, satışı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "WEBSİTESİ"nin belirli yerlerinde belirtilen "WEBSİTESİ"nin ve "WEBSİTESİ"nde sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Satıcı sitede sergilenen ürünlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu Tedarik.com'un ürün arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

b) “Tedarikçi KULLANICILAR”, kendilerinden istenen tekliflere yanıt vermekte veya vermemekte serbesttirler, Ancak Tedarik.com, kendilerinden istenen tekliflere hiçbir zaman cevap vermeyen firmaları uyarmak, gerektiğinde üyeliklerini askıya almak ve silmek hakkını saklı tutar.

c) "Tedarikçi KULLANICI”nın, "WEBSİTESİ"nde teklife konu ettiği ürünlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürünün yaratılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde "WEBSİTESİ"nde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek herhangi bir sorumluluğa karşı tek sorumlu olacağını, "tedarikçi" kabul ve beyan eder.

6. Tedarik.com'un Hak ve Yükümlülükleri

a) "Tedarik.com", "WEBSİTESİ"nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "KULLANICI"ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "KULLANICI"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Tedarik.com", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “KULLANICI”lar sistem dahilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hasıl olduğunda tedarik.com’u bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine tedarik.com sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. KULLANICI’nın vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk ”KULLANICI”ya ait olacaktır. Tedarik.com’un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

b) "WEBSİTESİ" üzerinden, "Tedarik.com"'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "KULLANICI" tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Tedarik.com" tarafından sağlanmış olabilir ve WEBSİTESİNİ veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya WEBSİTESİ veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "WEBSİTESİ" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Tedarik.com"un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) "Tedarik.com", "site"de yer alan "KULLANICI" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "KULLANICI" bilgilerini, " KULLANICI " güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) "Tedarik.com", "site"de sağlanan hizmetler doğrultusunda "KULLANICI"lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.

e) “Tedarik.com”, sitenin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse “tedarik.com” bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

7.Ek Hizmetler

"KULLANICI"lar, yukarıda sayılan "hizmet"lere ek olarak aşağıda sayılan ek "hizmet"lerden, ek "hizmet"lere ilişkin Tedarik.com tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

  1. Tedarik.com Destek Hizmeti
  2. Tedarik.com Ä°lan Servisi
  3. Tedarik.com Özel Sayfa Hizmeti

"Tedarik.com" yukarıdakilere ek olarak başka ek "hizmet"ler tanımlayabilir; "KULLANICI"lar bu ek "hizmet"lerden "Tedarik.com" tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

8. Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi

a) Kullanıcı profili değerlendirme sistemi, "KULLANICI"lar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, "KULLANICI"ların diğer "KULLANICI"lar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "KULLANICI"ların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcı profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece "KULLANICI"lara ve "Tedarik.com"a aittir. "KULLANICI"lar kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "Tedarik.com" "hizmet"leri ve "WEBSİTESİ"nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

b) “KULLANICI”profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken "KULLANICI"ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen "KULLANICI"ya aittir. "Tedarik.com" kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

c) "KULLANICI" hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, kullanıcı profili değerlendirme sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili "Tedarik.com"un meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve "Tedarik.com"un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "KULLANICI"nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

d) “KULLANICI "ların kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, "WEBSİTESİ"nin Yardım bölümündeki Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan maddeler haricinde "Tedarik.com" tarafından hiçbir şart ve koşulda değiştirilmeyecektir.

e) "KULLANICI"lar, kendileri için oluşturulmuş kullanıcı profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir "KULLANICI"ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. "KULLANICI"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "KULLANICI" Tedarik.com'un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve "KULLANICI"nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

f) "KULLANICI"ların, "Tedarik.com" tarafından sitede belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, "Tedarik.com" tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

9. Ücretlendirme

"Tedarik.com, “tedarikçi KULLANICI” ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini "WEBSİTESİ"nin üyelikle ilgili bölümünde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "WEBSİTESİ"nde aksi belirtilmediği takdirde, "WEBSİTESİ"deki "hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir

10.Gizlilik Politikası

"Tedarik.com", "WEBSİTEİSİ"nde " KULLANICI "lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "Tedarik.com" " KULLANICI"lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 3.l maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

11. Diğer Hükümler

11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) "WEBSİTESİ"nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ("Tedarik.com"'un telif haklarına tabi çalışmalar) "Tedarik.com"a ait ve/veya "Tedarik.com" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "KULLANICI"lar, "Tedarik.com" hizmetlerini, "Tedarik.com" bilgilerini ve "Tedarik.com"'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "Tedarik.com"'in hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "Tedarik.com"dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "KULLANICI"lar "Tedarik.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) "Tedarik.com"un; "Tedarik.com" "hizmet"leri, "Tedarik.com" bilgileri, "Tedarik.com" telif haklarına tabi çalışmaları, "Tedarik.com" ticari markaları, "Tedarik.com" ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

"Tedarik.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, " KULLANICI "nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Tedarik.com" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Tedarik.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Tedarik.com"'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Tedarik.com"'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme " KULLANICI" "WEBSÄ°TESÄ°"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir."  “KULLANICI" nın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.
 
"Tedarik.com", "KULLANICI"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "KULLANICI"lar fesih sebebiyle "Tedarik.com"un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin  "satın almacı KULLANICI" tarafından sitede satıma arz edilmesi ve bu durumun "Tedarik.com" tarafından tespit edilmesi

b) "KULLANICI"ın, herhangi  bir  yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

c) "KULLANICI"nın  kendisi için oluşturulmuş  kullanıcı  profilini  başkasına  devretmesi veya kullanıma açması

d) “KULLANICI “nın üçüncü  kişilerin  haklarına  tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

f) “KULLANICI”ların WEBSİTESİNE virüs bulaştırmak suretiyle websitesini çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

Garanti E-Ticaret